Category Archives: สอนนวด

สอนนวดเพื่อเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพ

หากคุณมีพรสวรรค์ในการเยียวยา ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความสามารถของคุณในฐานะนักนวดบำบัด อุตสาหกรรมการนวดกำลังเติบโตและเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนสอนนวดและเรียนหลักสูตรการรับรองเพื่อเป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองนั้นมีคุณค่าในวิชาชีพการนวดบำบัด บางคนเชื่อว่าการศึกษาอย่างเป็นทางการ การฝึกอบรม การรับรอง หรือใบอนุญาตไม่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การนวด อย่างไรก็ตาม นักบำบัดโรคที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนสอนนวดที่ได้รับอนุญาต จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อที่จะทำงานเป็นนักนวดบำบัดอย่างถูกกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการนวดบำบัดกำหนดให้คุณต้องสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาการบำบัดจำนวนคนเข้าสู่วงการการนวดเพิ่มขึ้นทุกวัน โรงเรียนสอนนวดและโปรแกรมการนวดที่ได้รับการรับรองกว่า 300 แห่งมีให้บริการสอนนวด รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาต้องการการศึกษาและการฝึกอบรมจากโรงเรียนสอนการนวดที่ได้รับการรับรองหรือได้รับการรับรอง รวมทั้งใบรับรองหรือใบอนุญาตสำหรับผู้เชี่ยว ชาญด้านการนวดบำบัด มีนักบำบัดโรคที่ผ่านการรับรองระดับประเทศมากกว่า ดังนั้น เพื่อให้เป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ คุณควรได้รับการศึกษาและการรับรองจากโรงเรียนสอนการนวดที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะช่วยให้คุณสอบเพื่อรับใบรับรองระดับชาติ สอนนวดหรือได้รับการรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเป็นนักนวดบำบัดในรัฐของคุณ นักนวดบำบัดส่วนใหญ่ รวมทั้งนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการนวดยอมรับว่าการเป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ ดีที่สุดคือการศึกษาระดับหนึ่งจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนวิชาชีพจัดให้มีการฝึกอบรม 250 หรือ 500 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการบำบัด และมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่ร่ำรวยในด้านการนวดบำบัด นักบำบัดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เข้าเรียนในชั้นเรียนการศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองสำหรับการศึกษาต่อเนื่องโดยโรงเรียนสอนนวดให้การฝึกอบรมระดับเริ่มต้นในรูปแบบ/เทคนิคต่างๆ การฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับรูปแบบเฉพาะ และการฝึกอบรมในการทำงานกับประชากรเฉพาะ กำหนดให้นักบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อย อาศัยอยู่ในโลกของการนวดมาสิบสองปีแล้ว ฉันชอบมองไปรอบๆ … Continue reading

Posted in บริการ, สอนนวด | Comments Off on สอนนวดเพื่อเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพ